ОНИКС
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА
       
 
Счетоводни услуги        
       
       
         
             
 
   
       
Други  
       
Назад  
Еднократни услуги за фирми и физически лица които не са клиенти на кантората;
  »  изготвяне на Справки-декларации по ДДС
  »  подаване на Справки-декларации по ДДС в ТД НАП  
    посредством електронен подпис; 
  » годишно счетоводно преключване;
  » попълване подаване на годишни данъчни декларации;
  » изготвяне на платежни нареждания и искания;
 
Copyright 2006 Onix Consult Ltd.