ОНИКС
 
 
 
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА
 
       
     
Счетоводни услуги    
       
     
   
 
           
Регистрация на фирми  
                         
     
Други      
                         
Назад
 
   
Регистрация на фирми        

1. ДОКУМЕНТИ за регистрация на Едноличен търговец/ ЕТ /

 
  » присъствие на заявителя;    
» избор на името на фирмата;
      » документ за самоличност на заевителя /лична карта/;    
подробно описание на таксите и цени
 
2. ДОКУМЕНТИ за регистрация на търговско дружество /ООД - ЕООД /    
               
  » присъствие на заявителите или заевителя;
» избор на името на фирмата;    
» документ за самоличност /лична карта/;    
подробно описание на таксите и цени
 
 
3. ДОКУМЕНТИ за регистрация на дружество по закона за задълженията и
    договорите / ДЗЗД /      
    » присъствие на заявителите или заевителя;    
    » избор на името на фирмата;    
    » документ за самоличност /лична карта/;    
подробно описание на таксите и цени 
   
Copyright 2006 Onix Consult Ltd.