ОНИКС
 
 
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА
 
             
 
Счетоводни услуги    
 
   
     
           
Регистрация на фирми  
 
Други  
 
Назад  
1. ДОКУМЕНТИ за регистрация на Едноличен търговец/ ЕТ / 
         
 

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

  » Във връзка с процедурата по регистрация се заплаща
35.00лв.
  държавна такса за вписване в търговския регистър 
  »  Заявление за запазнане на фирма
50.00лв.
  » нотариална заверка на подпис
7.00лв.
  » печат
7.00лв.
общо:
99.00лв.
2. ДОКУМЕНТИ за регистрация на Търговско дружество /ООД - ЕООД /   
 
ДЪРЖАВНИ ТАКСИ;
 

» Във връзка с процедурата по регистрация се заплаща

160.00лв.
 
държавна такса за вписване в търговския регистър
»Заявление за запазнане на фирма
50.00лв.
» нотариална заверка на подпис на Управителя
7.00лв.
      » печат
7.00лв
общо:
224.00лв.
 
3. ДОКУМЕНТИ за регистрация на дружество по закона за задълженията
и договорите / ДЗЗД /
ДЪРЖАВНИ ТАКСИ;
» нотариална такса за заверка на договор;
12.00лв.
» регистрация в Булстат;
15.00лв.
» печат
7.00лв.
» преводни такси за издаване на документ
2.40лв.
общо:
36.40лв.
 
назад
Copyright 2006 Onix Consult Ltd.