ОНИКС
 
СЧЕТОВОДНА КАНТОРА
             
 
Счетоводни услуги
Социално и здравно осигуряване
       
 
Регистрация на фирми
 
Други    
 
Назад  
Социално и здравно осигуряване  

» изготвяне на декларации и придружителни писма по образец към

      Персоналния регистър на ТД на НАП Варна и представянето им;
    » попълване на осигурителни книжки и заверка на осигурителен стаж;
    » издаване на осигурителна книжка;
    » проверка на здравно осигурителен статус по ЕГН на лицето;
» изготвяне на платежни нареждания за въстановяване на здравно
осигурителен статус;
             
 
Copyright 2006 Onix Consult Ltd.